תכניות אב ומתאר

av laatar 2תוכניות אב ומתאר

המשרד מתכנן תוכניות אב למים, לביוב ולניקוז לערים, למועצות מקומיות ולמגזר הכפרי, בגדלים ובאוכלוסיות שונות.
בתחום המים משתמש המשרד בתוכנת סימולציה רב שעתית המדמה את רשת המים על פני היממה בצריכות משתנות ובאירועים מיוחדים.
התכנות מאפשרות ניהול לחצים, חלוקה לאזורי DMA, הגדרה של בוסטרים ובריכות מים לאורך תקופת תכנון ארוכה בה משתנות הצריכות והספיקות ועוד.
כמו כן נבדקת הרשת לכיבויי ולמצבים ייחודיים אחרים.
בתחום הביוב משתמש המשרד בתוכנית סימולציה רב שעתית המדמה את תפקוד המערכת במשך היממה בספיקות משתנות על פי דפוס שפיעה שעתי.
התוכנה מאפשרת בדיקת דרגות מילוי לקווים ראשיים, בדיקת מצבי שפיעה שונים, הגדרת קווים ותחנות שאיבה, וניתוח אוגר במערכת.
בתחום הניקוז, משתמש המשרד בכלי סימולציה המשתמש במודלים שונים לאירועי גשם בהסתברויות משתנות הכוללות צנרת, אזורי השהייה ואיגום, מנתח קווים ותעלות וכדומה.

תכניות אב למים לדוגמה:
מודיעין 1996- תכנית ל-260,000 נפש לעיר חדשה על פי מתווה מתארי.
ראש העין 2004- תכנית ל-100,000 נפש לעיר שחציה קיים וחציה מתוכנן עפ"י מתווה מתארי.
מגאר 2007- תכנית ל-20,000 נפש.
מודיעין 2009- עדכון תכנית אב ל- 150,000 ויישום שינויים במערכת קיימת.
תכניות אב לביוב לדוגמה:
ראש העין 1999- תכנית ל-100,000 נפש לעיר שחציה קיים וחציה עפ"י מתווה מתארי.
מגאר 2007- תכנית אב ל- 20,000 נפש
חורפיש 2012- תכנית אב ל- 10,000 נפש
תכניות אב ליישובים קטנים במועצות, אזוריות ומקומיות שונות.

המשרד מלווה תכניות מתאר כוללניות ותכניות מפורטות על ידי הכנת נספחי מים, ביוב וניקוז.
בין התוכניות:
נתניה – מים וביוב
ראש העין – מים וביוב
מודיעין – מים ביוב וניקוז
גדרה – מים ביוב וניקוז
פרדיס – מים ביוב וניקוז
אזור – מים ביוב וניקוז
יבנה – מים ביוב וניקוז
הגוש הגדול ת"א – מים ביוב וניקוז
בי 410 בת ים – ביוב וניקוז
מתחם דפנה ת"א – מים ביוב וניקוז
בי 600 בת ים – מים ביוב וניקוז
ועוד תכניות רבות ברחבי הארץ מקיבוץ דפנה בצפון ועד לאזור בריכות המלח באילת.