ברוכים הבאים – מהנדסי מים

משרד י. לבל נוסד בשנת 1986 על ידי יורם לבל.
המשרד הינו משרד מוביל ונמצא בחזית התכנון מאז היווסדו.
המשרד דוגל במצויינות, בתכנון חכם ויצירתי, המבוסס על ידע נצבר רב שנים, נסיון וחדשנות טכנולוגית.

המשרד עוסק בתכנון בכל תחומי המים למיניהם כגון:
מערכות הולכה ואספקה של מים.
מערכות איסוף, הולכה וסילוק שפכים.
תחנות שאיבה למים, לביוב ולניקוז.
בריכות מים.
מאגרים למים ולקולחים.
מתקני טיפול בשפכים.
תכניות אב למים, ביוב וניקוז.
נספחים לתכניות מתאר ולתב"ע.
תכנון ניקוז ותיעול.
פרויקטים מיוחדים כמו דחיקה, HDD, שיקום צנרת מיוחדת וכדומה.

SGSבין לקוחות המשרד נמצאים משרדי ממשלה כגון משרד הבינוי ומשרד הביטחון, עיריות, מועצות אזוריות
ומקומיות, תאגידי מים וקולחים, מקורות וכדומה.