לקוחות

לקוחות המשרד

משרד י. לבל מספק שרותי תכנון למגוון גדול של לקוחות מהם תאגידי מים וביוב, עיריות, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, פרטיות וציבוריות.

להלן רשימה חלקית של לקוחותינו:

משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות

תאגידי וחברות מים וביוב

עיריות, מועצות אזוריות ומקומיות וחברות עירוניות

חברות פרטיות וציבוריות