תחנת שאיבה ראשית עמק חרוד

תחנת עמק חרוד (4) תחנת שאיבה ראשית עמק חרוד

התחנה משרתת את יישובי מועצה אזורית גלבוע הנמצאים לאורכו של נחל חרוד והכוללים את נורית, יזרעאל, כפר יחזקאל, גבע, עין חרוד איחוד ומאוחד, גדעונה, תל יוסף, כלא שאטה ובית השיטה וכן מספר גורמים נוספים במרחב.
התחנה הינה תחנה סטנדרטית יחסית לספיקה של כ 450 מק"ש ועומד כ 30 מטר, עם משאבות טבולות.
התחנה סונקת את השפכים לכיוון מט"ש שאן כאשר על הקו עובדות עוד כחמש תחנות דבר שחייב תכנון הידראולי מדויק מאוד.
בתחנה ישנו מגוב אוטומטי ודחסן בעל סינון של 6 מ"מ לפינוי הגבבה. כמובן שיש יתירות למגוב והותקן בתחנה מגוב ידני למקרה של תקלה במגוב.
בתחנה ישנו מבנה חשמל וגנראטור ולוחות בקרה עם בקר מתוכנת שיאפשר משלוח תקלות והפעלה מרחוק ברגע שיהיה מרכז בקרה.
מתחת למבנה החשמל ישנו בור לקליטת גלישות המאפשר החזרת המים שגלשו אל הבור הרטוב בגרביטציה ללא משאבה נוספת, אלא רק על ידי פתיחת סגר קיר.