תחנת שאיבה לקולחים עמיעד

תחנת שאיבה לקולחים - עמיעדתחנת שאיבה לקולחים עמיעד

תחנת שאיבה לקולחים עמיעד הינה קצה הפרויקט האזורי בעמיעד.
התחנה מקבלת את קולחי מאגר עמיעד וסונקת אותם את תוך מערכת ההשקייה בקולחים של הקיבוץ.
התחנה בנויה משתי משאבות טורבינה לספיקה של 250 מק"ש כל אחת ולחץ 60-80 מטר במהירות סיבוב משתנה על פי הצריכה. טווח אספקת המים נע בין 60 מק"ש ועד 450 מק"ש. הממירים יכולים לעבוד לא רק בטווח של ספיקות אלא גם בלחצים משתנים על פי כיול שנעשה מראש בהתאם לנקודות העבודה הרצויות.
בתחנה הותקן מסנן אוטומטי EBS של עמיעד בעל רשת 100 מיקרון, ומערכת הכלרה.
דגש מיוחד הושם בתכנון על עמידות ועל אמינות ביחד עם קלות אחזקה.