תחנת שאיבה לקולחים אלומות הר

תחנת שאיבה לקולחים - אלומות הרתחנת שאיבה לקולחים אלומות הר

תחנת שאיבה לקולחים אלומות הר שייכת לאגודת המים עמק הירדן ונבנתה במסגרת פרוייקט השבה מהגדולים שבוצעו בשנים האחרונות.
התחנה מעלה מים מהולים התפלה/קולחים להשקייה באזור אלומות ולגליל תחתון.
התחנה היא לספיקה כוללת של כ- 1,400 מק"ש וללחץ של כ 170 מטר.
התחנה כוללת 4 משאבות טורבינה של 450 מק"ש כל אחת, מערכות למניעת הלם, מערכת סינון למים המוזרמים לשטחי הר כינרת, ומערכת חשמל ובקרה מורכבת.
בתכנון התחנה הושם דגש על העבודה בלחצים גבוהים עם ציוד המתאים לכך, ועם מערכת מניעת הלם ללחץ ולספיקה גבוהים.