תחנת שאיבה למי שתיה בראש העין

תחנת שאיבה בראש העיןתחנות שאיבה למי שתיה ראש העין

תחנת השאיבה למים באזור מגדל צדק הינה תחנה המספקת את מי השתיה לרוב השכונות החדשות בראש העין.
התחנה מתוכננת להיות תחנה שעובדת מול בריכה שעומדת להיות מוקמת בחלק המזרחי של העיר בנפח 6,000 מ"ק.
הספיקה הסופית של התחנה תהיה ל 1100 מק"ש ולחץ כ- 80 מטר.
כיום כאשר עדיין לא קיימת הבריכה ועדיין לא הוקמו כל השכונות התחנה בוצעה לספיקה סופית של כ 550 מק"ש עם ממיר תדר המסוגל להוריד את הספיקה נמוך מאוד.
על מנת שהתחנה תוכל להגיע לספיקות לילה קטנות מאוד, במיוחד בתחילת האיכלוס, הותקנה משאבה אחת לספיקה של כ 50 מק"ש עם יכולת סחרור על ידי מגוף צרכן מדומה.
בתחנה לוחות חשמל ובקרה חדשים ומודרניים, גנרטור לתפעול מלא, בקר מתוכנת לו אפשרויות רבות לשינוי נקודת העבודה ולחץ התחנה וכדומה.
מבנה החשמל מקורר על ידי מערכת מיזוג תעשייתית למניעת התחממות לוחות החשמל.
בתחנה הותקנה גם מערכת צפייה ופריקת הלם.