תחנת שאיבה לביוב ו'

משאבות תחנה ו'תחנת שאיבה לביוב ו' ראש העין

תחנת השאיבה לביוב ו' משרתת את אתר B, חלק מאתר A וחלק מנווה אפק.
התחנה סונקת לתוך קו המוליך גם את שפכי גוש אריאל וברקן וכן את אלקנה אל כיוון השפד"ן.
ספיקת התחנה כ 500 מק"ש והלחץ הנדרש משתנה בין 68-74 מטר בהתאם למשטר העבודה הרגעי בקו.
בתחנה מגוב בדרגת סינון של 6 מ"מ, דחסן, בור רטוב כפול ובעל יכולת הזרמה בביי–פאס במספר אופנים.

המשאבות הן משאבות בורגיות בהתקנה במפלס הבור ללא יניקה, ועם הגנות נגד הלם ונגד עודף לחץ.
בבור המשאבות ישנו עגורן קורת רוחב המגיע לכל אביזר בבור היבש. בבור היבש הותקנו גלאים להתראה על H2S, ומערכת אוורור מאולץ ל-20 החלפות אוויר.
בתחנה הותקן מתקן נטרול ריח לאזור הרטוב ולמגובים עם יניקה למניעת ריחות בפנים ובחוץ.
בתחנה ישנם לוחות חשמל עם בקרה מלאה וקישור למערכת השליטה מרחוק של התאגיד, עם בקר הנותן חיוויים לכל מיני פרמטרים הנדרשים. כמו כן הותקן גנרטור להפעלה מלאה של התחנה במקרה של הפסקת חשמל.
בתחנה זו הושם דגש גדול על נוחות התפעול, נגישות, קלות בהגעה לכל ציוד, וכמובן לאמינות גדולה של המערכת.