פרויקט אזורי ברעם

פרוייקט אזורי ברעם

בפרוייקט אזורי ברעם נכללים היישובים ברעם, יראון, אביבים, צבעון, דוב"ב ומוצבי צבא.

בכל יישוב הייתה מערכת איסוף פנימית שהתחברה לפתרון קצה מקומי- זה בוטל במסגרת הפרוייקט ובמקומו הוקמו תחנות שאיבה ומערכת קווי סניקה המרכזת את הקולחים למט"ש ומאגר ברעם.

המט"ש בנוי משתי בריכות שיקוע אנארוביות ובריכת איוור הכוללת מערכת איוור של חברת מפל.

המאגר הינו מאגר צד בנפח 210,00 מ"ק ולאחר השהייה במאגר הקולחים מועברים על ידי תחנת שאיבה למטעי קיבוץ ברעם להשקייה.