פרויקטים אזוריים

פרויקטים אזוריים

אחת ההתמחויות של המשרד היא בפרויקטים אזוריים לביוב, בעיקר במגזר הכפרי, בהן מספר יישובים מתחברים למתקן ביוב אזורי הכולל טיפול, איגום והשבה.
המערכת כוללת בדרך כלל מערכת ביוב בתוך היישובים, מערכת הולכה אל המתקן האזורי הכוללת קווים גרביטציוניים, תחנות שאיבה וקווי סניקה, קווי לחץ גרביטציוניים וכו', מתקן טיפול מקומי, מאגר ומערכת השבה.
התכניות דומות בשלב הכללי לתכניות אב, ומשלבות תכנון בקנה מידה גדול, ותכנון מפורט של קווים ומתקנים.

מספר דוגמאות לפרויקטים:
פרוייקט אזורי הגושרים
פרוייקט אזורי ברעם
פרוייקט אזורי מעיין ברוך
פרוייקט אזורי עמיעד
פרוייקט אזורי גונן
פרוייקט אזורי פארוד
פרוייקט אזורי חוסן
פרוייקט אזורי עלמה
פרוייקט אזורי דלתון
פרוייקט אזורי לבנים
פרוייקט אזורי יששכר
פרוייקטים אזוריים יפתח ומלכיה