מאגר עמיעד

מאגר עמיעדמאגר עמיעד

מאגר ומט"ש עמיעד כולל מט"ש סמי אינטנסיבי ומאגר קולחים בנפח 250,000 מ"ק.

המתקן מטפל בשפכים של היישובים עמיעד, כורזים, אליפלט, כחל, ומחנות צבאיים באזור.
במסגרת העבודה הכוללת תוכנן מפעל איסוף שפכים מכל היישובים שכלל מספר תחנות שאיבה, קווי סניקה, מפרטי מגופים ועוד.

השפכים מגיעים למט"ש בו שתי בריכות שיקוע אנארוביות לטיפול קדם, ושתי בריכות איוור בטור כאשר בהתחלה הותקנו מאווררים רק בבריכה הראשונה והבריכה השנייה היוותה ליטוש ושיקוע שניוני.
המאגר נבנה באזור בו הקרקע סלעית קשה והביצוע לווה בפיצוצים וגריסה רבים, דבר שגרם ל"הרמת גבה" אצל גורמי התכנון ביחס לביסוסו, אולם התברר כי הסוללה שנבנתה היא סוללה בעלת יציבות גדולה מאוד, הרבה יותר מאשר בסוללות חרסיתיות סטנדרטיות.

הקולחים מהמאגר משמשים להשקייה במטעי קיבוץ עמיעד ומיקומו של המאגר תורם רבות להצלחת החקלאות שמסביבו.