מאגרי מים

מאגרי מים

משרד י. לבל מתמחה בתכנון מאגרי עפר למים וקולחים במידות ובצורות שונות.
במהלך שנים תוכננו במשרד מספר לא קטן של מאגרים, בעיקר לקולחין כאשר לידם תוכנן מט"ש סמי אינטנסיבי בבריכות עפר.
תכנון המאגרים נעשה פעם בשרטוט ידני ועם חישובי עבודות עפר ידניים, ובמהלך ה- 15 שנה האחרונות בתוכנת שרטוט וחישוב בעלת ממשק שרטוט אוטוקדי המאפשרת דיוק רב וביצוע איטרציות גובה בקלות יתירה על מנת להגיע לאיזון עבודות עפר ראוי.
לעיתים מלווה תכנון המאגר בתכנון של קווי ההולכה אליו ושל מערכת סילוק הקולחים כולל תחנות שאיבה לקולחין ומערכת פיזור עד ראש שטח.
התכנון כולל עבודות עפר, עבודות צנרת ומתקנים, עבודות מצעים ודרכי גישה, גידור, מתקני בקרה שונים ואיטום מפני חילחול.
רוב המתקנים יצאו באמצעות המינהל לתשתיות ביוב ורשות המים. חלקם בוצעו על ידי קבלנים פרטיים וחלקם באמצעות יחידת הביצוע של קק"ל.

פרוייקטים לדוגמה (ניתן ללחוץ על הקישורים לצפייה בדוגמאות):
מאגר עמיעד – 250,000 מ"ק
מאגר נאות מרדכי – 200,000 מ"ק
מאגר ברעם – 210,000 מ"ק
מאגרי מעיין ברוך – 160,000 ועוד 40,000 מ"ק
מאגר הגושרים – 400,000 מ"ק
מאגר גונן – 180,000 מ"ק
מאגר יששכר – 270,000 מ"ק
ועוד.