צוות המשרד

צוות המשרד

הנהלה

יורם לבליורם לבל, M.Sc

מייסד החברה ומנהלה.
בעל נסיון של 45 שנה בתכנון וייעוץ.
עוסק בניהול השוטף של המשרד, קשרי לקוחות ותכנון פרוייקטים נבחרים.

בין הפרויקטים שתוכננו על ידי יורם לבל :

 • פרוייקטים עבור מערכת הבטחון ובכלל זה – תאום נושאי מים וביוב בפרויקטים של הקמת שדות התעופה הצבאיים בנגב בעקבות הערכות הצבא לאחר הסכם השלום עם מצריים, הערכות צה"ל בנגב, הערכות צה"ל לאחר הנסיגה מלבנון, הערכות לקליטת מטוסים חדשים, פינוי שדה דב וכדומה.
 • תכנון עיר הבה"דים.
 • תכנון העיר מודיעין – תכניות אב ומערכות המים הראשיות, תכנון מים וביוב בשכונות שונות, בריכות מים וכו'.
 • ליווי מתקני טיפול בשפכים כגון מט"ש שאן, מט"ש עכו, מט"ש לבנים ומט"ש דלתון.
 • תכנון מט"ש פרוד ואמציה.
 • תכנון פרוייקט איילון דרום ותכנון ראשוני של מובל ההטייה של נחל איילון לים.
 • תכנון ראשוני למתקן התפלת מים מליחים במסגרת פרוייקט השבת קולחים ומליחים בעמק הירדן.

חברות באיגודים מקצועיים:

 • מכהן היום כיו"ר איגוד המים בארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל וכחבר בהנהלת האיגוד.
 • חבר בוועדת האתיקה של הארגון.
 • כיהן כחבר ועד בתא המים שבאיגוד המהנדסים לבניה ותשתית בישראל.

אורן גבעוןאורן גבעון, M.Sc

עובד בחברה משנת 1995.
שותף בחברה משנת 2008.
משמש כמהנדס ראשי וכראש צוות ועוסק בין השאר במטלות ניהול שוטף של המשרד, קשרי לקוחות ובניהול התכנון במשרד.

בין הפרויקטים שתוכננו על ידי אורן גבעון:

 • שיקום קו Q של איגודן ביפו בשנת 2002-2005, ובהמשך עוד קטעים בטיילת הילטון ובצפון ת"א.
 • פרוייקטים בדחיקה במקומות שונים כגון בגוש הגדול בת"א, קו Q בין רידינג להילטון בת"א וחציית כביש 6 ליד ראש העין.
 • תכנון תחנות שאיבה רבות למים, לביוב ולניקוז מהן קטנות ומהן גדולות עד גדולות מאוד, מסוגים שונים- טורבינות, לחצים גבוהים, ספיקות שונות, מתקני נטרול ריח ועוד.
 • תכנון תכניות אב למים ולביוב לראש העין, מודיעין 2010, חורפיש וליישובים קטנים ברחבי הארץ.
 • תכנון קווי הולכה ראשיים בקטרים גדולים כגון קו אריאל –ראש העין- פ"ת.
 • תכנון תשתיות ותיאום מערכות בפרויקטים מסובכים במרקם עירוני סבוך ברחבי גוש דן כולל הרכבת הקלה, פרוייקטים שונים בתל אביב ויפו, בת ים, ראש העין וכו'.
 • תכנון פרוייקטים אזוריים לביוב הכוללים מערכת איסוף, תחנות שאיבה וקווי סניקה, מתקני טיפול קטנים אזוריים, מאגרים ומערכות שאיבה לקולחין להשקיה.
 • ייעוץ לתכניות מתאר ולתב"עות בנושאי מים, ביוב וניקוז, עריכת נספחים ואישורם ברשויות כגון מתאר נתניה, מודיעין, ראש העין, יבנה, אזור, ותבע"ת בבת ים, תל אביב, רחבי גוש דן, בצפון הרחוק – עין קיניה, נמרוד, יפתח ועוד, ובדרום – אילת.

רויטל בייליס  B.Sc
עובדת בחברה משנת 2006.
ראשת צוות משנת 2010.