תחנת שאיבה בית אלפא

בית אלפא (6)תחנת שאיבה לביוב בית אלפא

תחנת שאיבה לביוב בית אלפא הינה תחנה קטנה המשרתת את שפכי בית אלפא וחפציבה.
בתחנה זוג משאבות טבולות לספיקה של כ 80 מק"ש ועומד כ -40 מטר.
בתחנה הותקן מגוב חלזוני דוחס אנכי המורכב על קיר הבור הרטוב.
בתחנה מבנה חשמל וגנראטור, בקרה מתוכנתת וקישור למפעיל ולמרכז בקרה כשיקום.
התחנה סונקת לתוך קו שעליו עובדות עוד כחמש תחנות ולכן בתכנון התחנה הושם הדגש על תכנון הידראולי מדוייק עם שימת לב מדוייקת למשטר הלחצים המשתנה בקו עקב כניסה ויציאה של תחנות אל הקו.