שיקום קו Q צפון

שיקום קו Q צפון

בהמשך לפרוייקטים לשיקום קו Q של איגודן ביפו ובטיילת הילטון, הוחלט על שיקום קו Q צפון בין תחנת שאיבה רידינג לטיילת הילטון.

לצורך שיקום הקו או בניית קו באותו תוואי היה צורך בבניית מעקפים כפי שנעשה בפרויקטים קודמים ביפו ובטיילת הילטון.

בניגוד למצב ביפו בו התחנה עובדת בלחץ שאפשר הרמת מעקפים לגובה שניתן לעבור מתחתיו (גמלים), פה הלחץ לא אפשר את אותה אופרציה.
הפיתרון שהתקבל הוא בניית קווים חדשים במקומות שניתן, בחלק מהתוואי בחפירה וכיסוי, ובחלק בטכנולוגיית מנהור.

בתחילה נבנו שני קווים מפוליאסטר משוריין באזור בית הלוויות הישן, בעבודה מורכבת תוך כדי דיפון, ולאחר מכן נבנו מעקפים שבניגוד ליפו, היו נמוכים ולמעשה הוסתרו בקרקע, ולאחר מכן נבנה קו דחיקה מצידו הצפוני של הירקון ועד טיילת הילטון.

בסופו של הפרוייקט חוברו כל הקטעים במבצע מורכב ביותר שארך מספר ימים ובסופו של המבצע הופעלו הקווים החדשים ללא תקלות.

בתכנון הפרוייקט נדרשו לא רק תעוזה וניסיון, אלא גם תכנון הידראולי קפדני, מתן פיתרונות לבעיות לא קונבנציונאליות כגון חיבור קווי אסבסט-צמנט לקווי פלדה בעלי קוטר שונה, טיפול במטרדי ריח, עבודה בסמוך למבנים רעועים, דחיקה ברדיוס, מבנים תת קרקעיים מסובכים ועוד.