מאגר ברעם

ברעם (2)מאגר ברעם

מאגר ברעם הינו הלב של פרוייקט נרחב לאיסוף טיפול וסילוק שפכי אזור ברעם והוא כולל את היישובים אביבים, ברעם, דוב"ב, יראון, צבעון ומספר מוצבים צבאיים.
המערכת בכללה כללה מספר קווי הולכה, ותחנות שאיבה, מט"ש סמי אינטנסיבי וגם מערכת סילוק קולחים במטעי הקיבוץ.
איתור השטח למאגר היה לא פשוט מאחר שאין באזור הגליל העליון הגבוה שטחי בור שאינם שמורת טבע או חורש מוגן ולעקור מטעים בעבור בניית מאגר הנו דבר לא פשוט כלל, אולם בסופו של דבר נמצא שטח מרעה שחלקו היה פעם מזבלה ממערב לברעם.
בתוך כדי התכנון התברר שחלקו של המאגר עולה על שרידי חווה מהתקופה הפרסית והיה צורך לקטום את המאגר.
בנוסף, בתוך השטח עבר קו חשמל שהיה צריך להעתיקו דבר שהפריע במהלך עבודת הבנייה והסוללות נבנו בחלקים כאשר קו החשמל עדיין עובר ביניהן.
המט"ש הוצמד לפאה הגבוהה של המאגר בסמוך לראש הגבעה.